Opphold og arbeid i Norge

Vi kan bistå i saker om opphold og arbeid i Norge. Dette inkluderer saker om beskyttelse/asyl, familieinnvandring, statsborgerskap, utvisning m.m.

I en del av sakene kan du ha krav på fri rettshjelp. Ta kontakt med oss så vil du få orientering om dette.