Ellen Ulriksen er sertifisert mekler gjennom kurs i regi av Advokatforeningen.

Som nøytral mekler hjelper Ulriksen til i forhandlingene mellom to eller flere parter. Målet er å finne løsninger som er konfliktdempende og ressursbevarende. Hun ønsker å bistå som mekler så tidlig som mulig i prosessen, men tar også oppdrag i saker som er fastlåste og har vart over år.

De fleste sakene løses gjennom en én-dags mekling, men større komplekse saker kan kreve mer tid. Ulriksen har erfaring med mekling i små og større saker som advokat og mekler. Hun vil før oppstart av meklingen gi et forslag til fremdrift, prosess og kostnader, basert på partenes interesser og innspill.

Ulriksen oppfattes som en tydelig og ivaretagende mekler. Hun er opptatt av å forstå partenes interesser og tilrettelegge, slik at de kan finne levedyktige og kanskje helt nye løsninger.

Solid erfaring gjennom 20 år gjør at hun har spisskompetanse innen familie, arv og skifte. Som mekler vil hun hjelpe dere til å skreddersy en løsning.

Mekling.noAdvokatbladet.no