Kolbjørn Lium

  • Master i rettsvitenskap fra 2007

Strafferett og allmenn praksis med vekt på rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett, jordskifte, fast eiendom/bolig, arv og skifte.

  • Advokatfullmektig 2010-2012.
  • Egen advokatpraksis siden 2012.
  • Fast forsvarer for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett siden 2017.

Arbeidsrett: «Usaklig oppsigelse i arbeidsforhold». Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø høsten 2007, med forvaltnings- og arbeidsrett som spesialfag.

Kolbjørn Lium bistår innenfor et bredt spekter av fagområder, med hovedvekt på strafferett, arbeidsrett, jordskifte, fast eiendom/bolig, arv og skifte. Han har bred erfaring som forsvarsadvokat, og er fast forsvarer for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Han har skrevet masteroppgave innen arbeidsrett med tittelen «Usaklig oppsigelse i arbeidsforhold».

RingE-post