Arve Opdahl

 • Cand. Jur. i 1976
 • Politifullmektig ved h.h.v. Romerike og Oslo politidistrikter i 1976-78.
 • Stipendiat i Skottland våren 1978.
 • Dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Salten, Bodø, fra høsten 1978 til sommeren 1980.

 • Strafferett og prosedyre.
 • Advokatbevilling fra 1977. Egen advokatpraksis fra sommeren 1980.
 • Tidligere fast forsvarer for Sør-Trøndelag/Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.
 • Møterett for Høyesterett fra 2004.

 • Tidligere styreleder i Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) og tidligere regionleder ved Spesialenheten for politisaker, Region Midt. Diverse styreverv i mindre bedrifter.
 • Tidligere leder av Advokatforeningens Uhjelpsutvalg og medlem av Advokatforeningens Hovedstyre.
 • Jeg påtar meg fortrinnsvis oppdrag innen strafferett og beslektede rettsområder.

RingE-post