Fremtidsfullmakt

Vi er gjerne behjelpelige med å utarbeide fremtidsfullmakt spesielt tilpasset deg/dere, med dine/deres ønsker og behov om hva som skal gjelde når man selv ikke lenger er i stand til å viktige avgjørelser hva gjelder egen økonomi mv..

Testament

Vi kan bistå med opprettelse av testament og gjensidig testament dersom du ønsker å planlegge hvordan arven etter deg skal fordeles.

Offentlig eller privat skifte/uskifte

Vi kan bistå i spørsmål som gjelder arv og skifte av dødsbo.

Arveplanlegging

Vi bistår videre med skifteoppgjør etter avdøde som rådgiver eller privat bostyrer, både med tolking og fullbyrdelse av testament eller oppgjør etter reglene i arveloven. Vi gir praktisk hjelp med fullmakter, bo-opptegning, proklama og fordeling av eiendeler.

Vi hjelper deg også med vurderingen av om du bør sitte i uskiftet bo eller om arveoppgjøret bør gjennomføres nå, samt ved vurderinger av arveforskudd. Vi bistår også dødsbo.