Arve Opdahl

Advokat // Strafferett og prosedyre

Mer info

Ellen Ulriksen

Advokat // Familierett og mekling

Mer info

Kolbjørn Lium

Advokat // Strafferett og allmenn praksis

Mer info

Erik Vatne

Advokat // Strafferett, utlendingsrett, barnevernsrett og barnefordeling

Mer info

Inge Erlend Grøndalen

Advokat // Jordskifte, erstatning og arv

Tlf: 907 45 785
E-post: grondalen@advokatnett.no
Kontor i Trondheim og på Tynset (Brugata 2 B, 2500 Tynset, Pb 93, 2501 Tynset)

Mer info

Saksområder


Les mer