Forsvarer

Vi gir råd og juridisk bistand helt fra starten av en etterforskning og frem til saken er avsluttet, enten ved at saken blir henlagt eller behandlet i alle rettsinstanser. Vi anbefaler å ta kontakt så snart etterforskning er iverksatt, slik at vi kan gi råd og veiledning. Våre advokater har lang erfaring som forsvarere og har bred prosedyreerfaring.

Vi prosederer jevnlig straffesaker i tingretter og lagmannsretter over hele landet, samt i Høyesterett.

Bistandsadvokat

Våre advokater har jevnlig oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede som har vært utsatt for ulike straffbare handlinger. Vi sørger for oppfølging av saken, sørger for å klage på avgjørelser du som fornærmet kan være uenig i, eks. henleggelse av saken, mv. Advokaten kan bistå fornærmede under etterforskningen og være til stede i retten under hele straffesaken. I de saker dette er aktuelt vil det fremmes og prosederes erstatningskrav på vegne av den fornærmede. Det er da viktig at du som fornærmet, passer på alle kvitteringer, fra lege, eller annet, som du har måttet betale for, som følge av det du har vært utsatt for.

Vi bistår også med søknad om voldsoffererstatning.