Våre priser varierer i forhold til sakstype, og vil kunne avtales nærmere med den enkelte advokat.

Som utgangspunkt har vi likevel følgende timepriser:

Sivile tvister
fra kr. 1800,- med tillegg av 25 % mva.

Straffesaker (ikke offentlig dekt)
kr. 1121,- med tillegg av 25 % mva.


Vi har følgende standardpriser på enkelte tjenester:

Rettshjelpsdekning
Dersom du har LO-forsikring eller annen rettshjelpsforsikring kan du ha rett til dekning av advokatutgifter. Dette kan også gjelder i familiesaker. Ta kontakt med oss for en avklaring!

Enkle testament
fra kr. 5.000,- med tillegg av 25 % mva.

Ektepakt
fra kr. 5.000,- med tillegg av 25 % mva.

Vanlig samboeravtale
fra kr. 5.000,- med tillegg av 25 % mva.

Fremtidsfullmakt
fra kr. 5.000,- med tillegg av 25 % mva.

RingE-postAdvokatene