Vi driver utstrakt rådgivning og konflikthåndtering knyttet til arbeidstvister.

Vi kan bistå så tidlig i prosessene som mulig for å forsøke å unngå ytterligere konflikt, og vi har god erfaring med forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi bistår også våre klienter ved gjennomføring av rettslige prosesser.

Vi kan bistå i forbindelse med oppsigelse, avskjed, endre stillingsbetegnelsen, sluttavtale eller lignende.