Erik Vatne

  • Master i rettsvitenskap fra 2010

  • Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø med Arbeidsrett og Likestillings- og diskrimineringsrett som spesialfag.
  • Masteroppgave innen strafferett med tittelen;” Fengsel -og rehabilitering”.
  • Jobber særlig med strafferett, utlendingsrett, barnevernsrett og barnefordeling.
  • Fast forsvarer ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.
  • Bistår også på andre rettsområder.

  • Ansatt i Vatne rettshjelp og rådgivning 2010-2012
  • Ansatt i LEA Advokatbyrå 2012-2020
  • Egen advokatpraksis fra 2020

RingE-post