Økonomisk oppgjør

Vi har særlig kompetanse med økonomiske oppgjør etter samboerforhold og skifteoppgjør ved separasjon/skilsmisse. Vi har inngående kjennskap til de rettigheter du har i forhold til spørsmål om fordeling av aktiva/passiva, sameie, vederlagskrav og skjevdeling, samt barnebidrag.

Samboerkontrakt

Vi kan bistå deg med utarbeidelse og inngåelse av samboerkontrakt. Samboere har i utgangspunktet mindre rettsvern enn gifte, og det er å anbefale å inngå en samboerkontrakt for å sikre en gjennomtenkt fordeling, spesielt i forhold til sammenblandede bo, og felles eller egen bolig, samt planlegging i forhold til særkulls- og felles barn.

Ektepakt

Vi kan bistå deg med utarbeidelse og inngåelse av ektepakt.