Ellen Ulriksen

  • Cand. Jur. fra Universitetet i Tromsø i 1997

Ellen Ulriksen jobber nesten utelukkende med familierett. Alt innen barn, barnefordeling, samvær, foreldreansvar, barnevern og skilsmisse. Ved samlivsbrudd bistår jeg med økonomiske oppgjør og skifte, gjennom rettslige avklaringer i spørsmål om feks skjevdeling, uskifte, særeie og vederlagskrav.

Jeg har solid kompetanse med rådgiving etter samlivsbrudd hvor forhandlinger og kontakt med motparten og / eller advokaten er fremtredende. Rådgivning før et brudd som planlegges kan anbefales. Jeg har lang og omfattende erfaring med prosedyre både for tingretten og lagmannsretten.

Gjennom 20 års erfaring bistår jeg også i spørsmål om arv, arveoppgjør og dødsboskifter. Jeg utformer fremtidsfullmakter, testamenter, ektepakter og samboeravtaler. I barnevernssaker kan jeg gi juridisk rådgiving på et tidlig stadium i saken, og videre bistå som advokat i saker for Fylkesnemnda og ved overprøving i retten. Jeg påtar meg oppdrag for private parter og har erfaring som kommuneadvokat.

Mine verv har gjort at jeg har særlig kjennskap til fagområdene psykiatri og straff. I tillegg er jeg utdannet mekler og tar oppdrag, ikke bare innen familierett, men også på andre fagområder.

  • Jurist hos Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Strinda trygdekontor
  • Advokatbevilling i 1999
  • Eget advokatfirma siden 2000
  • Utdannet og sertifisert mekler i 2020 – www.mekling.no/meklere/ellen-ulriksen/
  • Fast bistandsadvokat for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett siden 2015
  • Varaleder for Kontrollkommisjonen, psykisk helsevern, avdeling Østmarka, St. Olavs hospital
  • Disiplinærutvalget for Møre og Romsdal og Trøndelag kretser.
  • UDIs advokatordning.

RingE-post