Vi har særlig kompetanse innen barne- og familierett.

Går du igjennom et samlivsbrudd, har våre advokater bred erfaring innen barnefordelingssaker, skilsmisse og opphør av samboerskap.

Vi bistår i saker som gjelder fastsettelse av foreldreansvar, fast- og delt bosted og samvær for barn. Med vår kompetanse hjelper vi deg med å komme frem til gode løsninger og avtaler som er til det beste for barn.

Vi bistår den private part (foreldrene eller barnet selv) ved akuttvedtak, ved omsorgsovertakelse, tilbakeføring av omsorg og ved saker som gjelder foreldres samvær. Vi møter jevnlig i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og i domstolene. Vi har også erfaring som advokat for det offentlige.

Vi kan også hjelpe deg med rådgivning i kontakten med barnevernet i forkant av et vedtak om omsorgsovertakelse, bl.a. ved å delta på møter og gi en vurdering av de hjelpetiltak som foreslås.

I saker som gjelder tvang i form av akuttvedtak eller omsorgsovertakelse, har du som privat part krav på fri rettshjelp.