Inge Erlend Grøndalen

Avdeling Tynset:
Tlf: 907 45 785
E-post: grondalen@advokatnett.no

Kontor i Trondheim og på Tynset (Brugata 2 B, 2500 Tynset, Pb 93, 2501 Tynset)

  • Cand. Jur. i 1999

Generalist, med vekt på arv/skifte, erstatning, tingsrett og jordskifte.

  • Advokatbevilling 2002.
  • Dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Namdal fra 2003 til 2005.
  • Egen advokatpraksis fra 2005.
  • Møterett for Høyesterett siden 2010.
  • Artikkel i Festskrift til Erik Boe 2013, om det offentliges erstatningsansvar for ugyldige vedtak.
  • Fast forsvarer for Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

RingE-post